Петък, 12 Юли 2024г. 13:54
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
DAISY EXPERT 01
DAISY EXPERT 01 е мобилен касов апарат с фискална памет с Електронна Контролна Лента (ЕКЛ). "Easy Load" механизъм за лесно зареждане на хартия. Притежава удобна за работа клавиатура и два буквеноцифрови дисплея за оператора и клиента Възможност за вграждане на интерфейс /опция/ за връзка с персонален компютър, електронна везна или баркод четец.
Технически параметри и функционална характеристика
Операторски дисплей 16 разряден буквено - цифров
Клиентски дисплей 16 разряден буквено - цифров
Клавиатура 29 клавиша,силиконова
Печатащ механизъм линеен термодиректен
Характеристики на печата - скорост: 8 символни реда/сек
- брой символи на ред: 32
Захранване пакет NiMH акумулатори 6V/1800mAh, адаптер 12V/2A
Габаритни размери 200 x 100 x 70mm
Тегло без опаковка 0.495kg
Консумативи термохартия комплект 57mm, максимален диаметър 40mm
Департаменти 50 департамента ( 4 с директен клавиш)
Оператори до 20 със собствена парола и име /24 символа/
Брой артикули 8000
Плащания и валути общо 5: едно основно, две допълнителни и 2 валутни
Данъчни групи до 8 данъчни групи
Отпечатване на графично лого възможност за зареждане от компютър във формат *.BMP
Режими на работа на апарата - програмиране
- регистрация
- контролно четене
- четене с нулиране
- работа с Фискален принтер
Интерфейсни режими за връзка с PC /опция/ - програмиране и отчитане (OFF-LINE)
- работа с база данни в PC (ON-LINE)
- режим "Фискален Принтер"
Кратко описание за работа и отчитане
ПРОДАЖБИ:
 • 1. Включвам "ЕКА".
 • 2. Чрез бутон MODE избирам режим "Рег. - - - - -".
 • 3. Въвеждам парола 1 (или друга) и натискам CLK.
 • 4. Маркирам количество - - - - - и натискам Qty.
 • 5. Въвеждам цена - - - - - като използвам десетична точка.
 • 6. Избирам Департамент(Група) 01 до 04.
 • 7. Проверявам сметката с бутон ST.
 • 8. Приключвам сметката с бутон TL.
Анулиране на грешки преди TOTAL става с VD.
Проверявам сметката с ST и приключвам с TL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "НУЛИРАНЕ - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 8 8 8 8 и натискам CLK.
 • 3. За отпечатване на отчет натискам TL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "НУЛИРАНЕ - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 8 8 8 8 и натискам CLK.
 • 3. За отпечатване на отчет натискам TL.
МЕСЕЧЕН/ГОДИШЕН ОТЧЕТ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "ФП - - - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 9 9 9 9 и натискам CLK.
 • 3. Маркирам 1 1 и натискам STL.
 • 4. Въвеждам начална дата на отчета.
 • 5. Натискам бутон Qty.
 • 6. Въвеждам крайна дата на отчета.
 • 7. Натискам бутон VD.

© 2008 Design by Creative Point