Петък, 14 Юни 2024г. 09:10
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
КОЧАН КАСОВИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЕКАФП
КОЧАН КАСОВИ БЕЛЕЖКИ се използва когато: в търговския обект няма ток, фискалното устройство е на ремонт, сторно на маркирана грешна сума чрез фискалното устройство.
Обща информация
На последната страница на всеки КОЧАН КАСОВИ БЕЛЕЖКИ се записва колко броя касови бележки съдържа и номера на фискалното устройства, за което ще се използва. За всяко фискално устройство се използва отделен КОЧАН КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.
Кратка информация за някои от консумативите в този раздел
КОЧАН ЗА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ
КОЧАН КАСОВИ БЕЛЕЖКИ се използва в когато:
- в търговския обект няма ток
- фискалното устройство е на ремонт
- сторно на маркирана грешна сума чрез фискалното устройство
Съдържа прошнуровани и номерирани /най-малко по два екземпляра/ касови бележки, върху които са изписани данни на фирмата:
- Име на фирма
- Адрес на фирма
- Булстат / ЕИК /
- Пореден номер
- Дата

© 2008 Design by Creative Point