Събота, 25 Май 2024г. 08:17
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
MICRO LT-07
DAISY MICRO LT-07 е настолен касов апарат с фискална памет с Електронна Контролна Лента (ЕКЛ). Външна стойка за поставяне на хартия. Притежава удобна за работа клавиатура и 7-сегментен LCD дисплей за оператора. Възможност за вграждане на интерфейсен модул /опция/ за връзка с персонален компютър, електронна везна, баркод четец и управление на сейф.
Технически параметри и функционална характеристика
Операторски дисплей 10 разряден буквено - цифров
Клавиатура 30 клавиша
Печатащ механизъм линеен термодиректен
Характеристики на печата - скорост: 8 символни реда/сек
- брой символи на ред: 32
Захранване от електрическата мрежа: 220V + 10, +15%, 50Hz
Габаритни размери 185 x 230 x 50mm
Тегло без опаковка 0.700kg
Консумативи термохартия комплект 57mm, максимален диаметър 55mm
Департаменти 50 департамента ( 4 с директен клавиш)
Оператори до 20 със собствена парола и име /24 символа/
Брой артикули 7350
Плащания и валути общо 6: едно основно, две допълнителни и 2 валутни
Данъчни групи до 4 данъчни групи
Отпечатване на графично лого възможност за зареждане от компютър във формат *.BMP
Режими на работа на апарата - програмиране
- регистрация
- контролно четене
- четене с нулиране
- работа с Фискален принтер
Интерфейсни режими за връзка с PC /опция/ - програмиране и отчитане (OFF-LINE)
- работа с база данни в PC (ON-LINE)
- режим "Фискален Принтер"
Кратко описание за работа и отчитане
ПРОДАЖБИ:
 • 1. Включвам "ЕКА".
 • 2. Чрез бутон MODE избирам режим "Р - - - - -".
 • 3. Въвеждам парола 1 1 1 1 1 (или друга).
 • 4. Маркирам количество - - - - - и натискам Qty.
 • 5. Въвеждам цена - - - - - като използвам десетична точка.
 • 6. Избирам Департамент(Група) 01 до 04.
 • 7. Проверявам сметката с бутон STL.
 • 8. Приключвам сметката с бутон TOTAL.
Анулиране на грешки преди TOTAL става с VD.
Проверявам сметката с STL и приключвам с TOTAL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "Н - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 2 0 0 0 0 и натискам TOTAL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "Ч - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 1 0 0 0 0 и натискам TOTAL.
МЕСЕЧЕН/ГОДИШЕН ОТЧЕТ:
 • 1. Чрез бутон MODE избирам режим "F - - - - - - - ".
 • 2. Въвеждам парола 9 9 9 9 9 9 9.
 • 3. Маркирам 1 1 и натискам STL.
 • 4. Въвеждам начална дата на отчета.
 • 5. Натискам бутон Qty.
 • 6. Въвеждам крайна дата на отчета.
 • 7. Натискам бутон VD.
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНА СУМА:
 • 1. В режим "ПРОДАЖБИ" маркирам сума и натискам PY1/RA.
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНА СУМА:
 • 1. В режим "ПРОДАЖБИ" маркирам сума и натискам PY2/PO.

© 2008 Design by Creative Point