Четвъртък, 18 Април 2024г. 20:53
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
DATECS MP-500T03
DATECS MP-500T03 е многофункционалeн електронен касов апарат за продажби в магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета и др. Осъществява управление на доставката и складирането на стоките, отчитането на всяка продажба, движението на артикулите и финансова рекапитулаця.
Технически параметри и функционална характеристика
Операторски дисплей 10 разряден буквено - цифров
Клавиатура 30 клавиша
Печатащ механизъм линеен термодиректен
Характеристики на печата - скорост: 8 символни реда/сек
- брой символи на ред: 32
Захранване от електрическата мрежа: 220V + 10, +15%, 50Hz
Габаритни размери 185 x 230 x 50mm
Тегло без опаковка 0.700kg
Консумативи термохартия комплект 57mm, максимален диаметър 55mm
Департаменти 50 департамента ( 4 с директен клавиш)
Оператори до 20 със собствена парола и име /24 символа/
Брой артикули 7350
Плащания и валути общо 6: едно основно, две допълнителни и 2 валутни
Данъчни групи до 4 данъчни групи
Отпечатване на графично лого възможност за зареждане от компютър във формат *.BMP
Режими на работа на апарата - програмиране
- регистрация
- контролно четене
- четене с нулиране
- работа с Фискален принтер
Интерфейсни режими за връзка с PC /опция/ - програмиране и отчитане (OFF-LINE)
- работа с база данни в PC (ON-LINE)
- режим "Фискален Принтер"
Кратко описание за работа и отчитане
ПРОДАЖБИ ПО АРТИКУЛИ С ПРОГРАМИРАНА ЦЕНА:
 • 1. Ключ на позиция "REG".
 • 2. Парола на касиер(сервитьор) №1 1 TOTAL.
 • 3. Количество(бройки) - - - 0 0 X.
 • 4. Номер на артикул(код) - - - PLU.
 • 5. Проверка на сметката SBTL.
 • 6. Приключване на сметката TOTAL.
ПРОДАЖБИ НА АРТИКУЛИ СЪС СВОБОДНО ВЪВЕДЕНА ЦЕНА:
 • 1. Ключ на позиция "REG".
 • 2. Парола на касиер(сервитьор) №1 1 TOTAL.
 • 3. Количество(бройки) - - - 0 0 X.
 • 4. Цена на артикул(код) - - - PRC.
 • 5. Номер на артикул(код) - - - PLU.
 • 6. Проверка на сметката SBTL.
 • 7. Приключване на сметката TOTAL.
Анулиране на грешки преди приключване с TOTAL!
1. Анулиране на всяка последна стоока по обратен ред се прави с бутон VD.
2. Проверка на сметката SBTL.
3. Приключване на сметката TOTAL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ - ПЪЛЕН (включва артикули):
 • 1. Ключ на позиция "Z".
 • 2. Избор на режим "ОТЧЕТ" PLU.
 • 3. Избор на режим "ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ" 1.
 • 4. Избор на пълен дневен "ОТЧЕТ" 0.
 • 5. След отпечатване нулирам с бутон 0.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ - КРАТЪК:
 • 1. Ключ на позиция "Z".
 • 2. Избор на режим "ОТЧЕТ" PLU.
 • 3. Избор на режим "ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ" 1.
 • 4. Избор на пълен дневен "ОТЧЕТ" 1.
 • 5. След отпечатване нулирам с бутон 0.
МЕСЕЧЕН/ГОДИШЕН ОТЧЕТ:
 • 1. Ключ на позиция "X".
 • 2. Избор на режим с 1 1 SBTL.
 • 3. Въвеждам начална дата ДД ММ ГГ X.
 • 4. Въвеждам крайна дата ДД ММ ГГ VD.
 • 5. След отпечатване нулирам с бутон 0.

© 2008 Design by Creative Point