Петък, 12 Юли 2024г. 14:18
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
DATECS DP-50 с една лента
DATECS DP-50 е мобилен електронен касов апарат с фискална памет одобрен по Наредба Н-18 на Министерство на финансите. Неговите възможности са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, офиси, агенции, медицински кабинети, разносна търговия и други безстационарни обекти съгласно българското законодателство.
Технически параметри и функционална характеристика
Операторски индикатор 2 реда / 16 символа
Клиентски индикатор 2 реда / 16 символа - ОПЦИЯ
Термопринтер MLT-289
Скорост на печат до 12 реда за секунда
Брой символи на ред 42
Ширина на хартията 57 мм
Интерфейс USB
Енергонезависима фискална памет 1825 отчета
Брой артикули 1000
Наименования на артикула до 22 знака
Продадено количество от артикул до 99 999.999 кг (100 000 единици)
Баркод на артикул EAN-13,EAN-8,UPC
Вид на данъка ДДС, до 8 данъчни групи
Брой на стокови групи и щандове до 10 стокови групи и до 4 щанда
Брой на оператори до 30 - от тях 2 активни на смяна
Режими на работа на апарата - REG /Регистрация/
- Х /Отчет без нулиране/
- Z /Отчет с нулиране/
- Комуникация с PC
Кратко описание за работа и отчитане
ПРОДАЖБИ:
 • 1. Включвам "ЕКА" с бутон ON.
 • 2. Избирам режим "РЕГИСТРАЦИЯ" "R" с бутон 1.
 • 3. Въвеждам парола 3 0 (или 1 6) TOTAL.
 • 4. Въвеждам количество - - - - - и натискам Qty.
 • 5. Маркирам цена - - - - - като използвам десетична точка.
 • 6. Избирам G1 до G4 за група стоки.
 • 7. Проверявам сметката с бутон STL.
 • 8. Приключвам сметката с бутон TOTAL.
Анулиране на грешки преди TOTAL става с VD.
Проверявам сметката с STL и приключвам с TOTAL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ:
 • 1. Включвам "ЕКА" с бутон ON.
 • 2. Избирам режим "НУЛИРАНЕ" "Z" с бутон 3.
 • 3. Въвеждам парола 3 0 (или 1 6) TOTAL.
 • 4. Отново натискам TOTAL.
ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ:
 • 1. Включвам "ЕКА" с бутон ON.
 • 2. Избирам режим "X" с бутон 2.
 • 3. Въвеждам парола 3 0 (или 1 6) TOTAL.
 • 4. Отново натискам TOTAL.
МЕСЕЧЕН/ГОДИШЕН ОТЧЕТ:
 • 1. Включвам "ЕКА" с бутон ON.
 • 2. Избирам режим "X" с бутон 2.
 • 3. Въвеждам парола 3 0 (или 1 6) TOTAL.
 • 4. Маркирам 1 1 и натискам STL.
 • 5. Въвеждам начална дата на отчета.
 • 6. Натискам бутон Qty.
 • 7. Въвеждам крайна дата на отчета.
 • 8. Натискам бутон VD.
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНА СУМА:
 • 1. В режим "ПРОДАЖБИ" маркирам сума и натискам +%.
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНА СУМА:
 • 1. В режим "ПРОДАЖБИ" маркирам сума и натискам -%.

© 2008 Design by Creative Point