Петък, 14 Юни 2024г. 08:11
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
КАСОВИ КНИГИ ЗА ЕКАФП
Книга за дневните финансови отчети е задължителна за всяко фискално устройство.В книга за дневните финансови отчети се съхраняват дневните, месечните и годишните отчети на фискалното устройство, данните за което са записани на първата страница. За всяка календарна година се използва нова книга за дневните финансови отчети. За всяка дата има страница, върху която се съхранява дневният отчет от фискалното устройство.
Обща информация
КНИГАТА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ не се заверява в ТД на НАП.

На първа страница на КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ се записват данните:
на фирма:
- Име на фирма
- Адрес на фирма
- Булстат /ЕИК/

на търговски обект:
- Име на търговски обект
- Тип на търговски обект
- Адрес на търговски обект
ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕС НА ОБЕКТ СЕ ЗАПИСВА НОВИЯТ АДРЕС И ДАТА НА ПРОМЯНАТА. Задължително се уведомява ТД на НАП по месторегистрация на фирмата.

на фискално устройство:
- Марка
- Модел
- Номер на фискално устройство
- Номер на фискална памет
- Дата и час на въвеждане в експлоатация на фискална памет

на кочан касови бележки:
- Начален номер при започване на касовата книга
- Краен номер при завършване на касовата книга

КНИГАТА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ трябва да бъде прошнурована. На всяка страница предварително да има изписан номер и дата. В неработни дни се изписва текст "НЕРАБОТЕН ДЕН".
При ремонт на фискалното устройство се изписва текст "РЕМОНТ". Ако няма продажби се изписва текст "НЯМА РЕГИСТРИРАНА ПРОДАЖБА". Когато има маркиран оборот чрез фискалното устройство ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се отпечатва ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ.
ДНЕВНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ се съхранява на страницата за съответната дата,където се записва оборота за деня. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има подпис на касиер.
Кратка информация за някои от консумативите в този раздел
КНИГА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
В КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ се съхраняват дневните, месечните и годишните отчети на фискалното устройство, данните за което са записани на първата страница. За всяка календарна година се използва нова КНИГА ЗА ДНЕВНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. За всяка дата има страница, върху която се съхранява дневният отчет от фискалното устройство.

© 2008 Design by Creative Point