Четвъртък, 18 Април 2024г. 19:16
Препоръчваме ВиАдресът на офиса ни:
град Пловдив
ул. "Велико Търново" 35

Телефони за връзка:
0888 347 593
0878 891 540

Собствено Търсене
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ОПИТ
Фирма "TODICS BG" предлага бърз и качествен сервиз на касови апарати, фискални принтери, електронни везни, баркод скенери, банкнотоброячни машини, персонални компютри, монитори и принтери. При нас Вие ще можете да програмирате новия си апарат или да препрограмирате стария, смените собствеността и/или обекта на който е регистрирана касата, смените софтуера на своята стара каса за да можете да я ползвате и след края на годината.
В рамките на договора за техническо обслужване на фискалните устройства извършваме безплатна профилактика.
Услуги
Фирма "TODICS BG" предлага цялостни решения за изграждане, инсталиране и поддръжка на търговски системи. Техните технически и функционални възможности са съобразени с изискванията за обслужване на клиентите и за финансова отчетност в: магазини, супермаркети, аптеки, барове, ресторанти, офиси, ателиета, всякакви щандове и други. Ние се занимаваме със сервиз, продажба, гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване на касови апарати.

Възползвайте се от широката гама услуги, които ви предлагаме:
Повече информация за това как да се свържете с нас може да намерите - тук
След продажбата на фискално устройство сервизът издава гаранционен договор. Експлоатирането трябва да бъде в съответствие с гаранционните изисквания описани в паспорта на фискалното устройство.
Извънгаранционното експлоатиране на фискално устройство трябва да бъде в съответствие с изискванията описани в договора с упълномощен сервиз.
Към върха
Услугата "ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО" ние извършваме в съответствие с Наредба Н-18 от 13.12.2006г. След въвеждане в експлоатация на фискалното устройство, управителя /или упълномощено лице/ е длъжен в седем дневен срок да регистрира фискалното устройство в ТД на НАП по месторегистрация на фирмата. Фискалното устройство не може да бъде използвано, докато не бъде регистрирано в ТД на НАП.

Данните необходими за въвеждане в експлоатация на фискално устройство са:
 • Наименование на фирма
 • Адрес на фирмата /за ЕТ адрес на управителя по лична карта/
 • Наименование на обект
 • Адрес на обект
 • ЕИК по БУЛСТАТ
 • Номер от НАП за регистрация по ДДС
 • Видове стоки и услуги,които се програмират в ЕКАФП

Документи необходими за регистрация на фискално устройство:
 • 2 броя свидетелство за регистрация на ФУ /издава се от упълномощен сервиз/
 • Касов бон от въвеждането в експлоатация на ФУ
 • Договор за техническо обслужване
 • Паспорт на ФУ
 • Лична карта на лицето,което регистрира ФУ в ТД на НАП
Към върха
Услугата "ПРОМЯНА ДАННИ НА ФИРМА ВЪВ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО" може да бъде извършена в сервиза или на място при клиента. При промяна данни на фирма е необходимо да се отрази промяната в клишето на ЕКАФП. Издава се ново свидетелство за регистрация на фискално устройство.
Към върха
Услугата "СМЯНА АДРЕС НА ОБЕКТ" може да бъде извършена в сервиза или на място при клиента. При промяна адрес на обект е необходимо да се промени адреса на обекта в клишето на ЕКАФП. В срок от 7 /седем/ дни ,управителя /или упълномощено лице/ е длъжен да уведоми ТД на НАП по месторегистрация на фирмата за промяната на адреса. Промяната се отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети.

Необходими документи:
 • Уведомление за промяна адрес на обект
 • Касов бон с промяната
 • Паспорт на ЕКАФП
 • Договор за техническо обслужване
 • Печат на фирмата
Към върха

Демонтаж на фискална памет се извършва в следните случаи:
 • Препълване на фискалната памет
 • Смяна на собственика
 • Смяна на типа
 • Прекратена регистрацията на ФУ
 • Бракуване на ФУ
 • Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й
 • Грешка в блок на фискалната памет
 • Грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ
 • След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия
При демонтаж на фискална памет е необходимо от ЕКАФП да бъде отпечатан отчет от фискална памет за периода ов датата на въвеждане в експлоатация до датата на съставяне на протокол за демонтаж. Изготвят се 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет и сервизна бланка.

Необходими документи:
 • 4 броя протоколи за демонтаж на фискална памет
 • Касов бон с отчет от ФП за периода на експлоатация
 • Сервизна бланка
 • Паспорт на ЕКАФП
 • Договор за техническо обслужване
 • Печат на фирмата
 • Свидетелство за регистрация на ФУ

След заверявне на протоколите за демонтаж на фиск.памет от ТД на НАП:
 • 1 брой остава в ТД на НАП
 • 1 брой остава в представитела на фирмата
 • 2 броя се предават в сервиза за да бъде сменена ФП
Протоколите за демонтаж на фискална памет трябва да бъдат представени в ТД на НАП в срок от 3 дни.

Срокът за предаване на протоколите за демонтаж на ФП в сервиза след заверяване е 1 ден.

Срокът за смяна на фискална памет е 5 дни.
Към върха
Ремонт на фискално устройство се извършва от упълномощен срвиз, с които е сключен договор за техническо обслужване. Сервизния техник описва ремонта в паспорта на ЕКАФП и издава сервизна бланка.
Към върха
Освен базовите услуги, предлагаме също:

Профилактика:
 • Фискалните устройства за които има сключен договор за техническо обслужване подлежат на профилактика до четири пъти в годината - по един път на три месеца. Профилактика на фиск.устройство се извършва в сервиза след предварителна заявка.

Програмиране на параметри и департаменти:
 • Във фискалните устройства за които има сключен договор за техническо обслужване могат да бъдат направени промени в департаментите и параметрите. Програмирането се извършва в сервиза след предварителна заявка.
  Тази услуга е БЕЗПЛАТНА.

Сверяване на дата и час:
 • Сверяване на дата и час във фискалните устройства, за които има сключен договор за техническо обслужване се извършва в БЕЗПЛАТНО сервиза.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА НА ЕКАФП
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "А 100"
 • 1. Включвам "ЕКАФП" и за кратко натискам бутон ON.
 • 2. На екрана се изписва " - - - - - - - - ".
 • 3. Въвеждам парола 1 1 1 1 1 1 1 1.
 • 4. На екрана се изписва " F01.006_ _ _ _ ".
 • 5. Натискам последователно бутони 2, D1, TL, TL.
 • 6. На екрана се изписва час и минути.
 • 7. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон TL.
 • 8. За изход натискам бутон ON/OFF.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "А 300"
 • 1. Включвам "ЕКАФП" и за кратко натискам бутон ON/OFF.
 • 2. На екрана се изписва " - - - - - - - - ".
 • 3. Въвеждам парола 1 1 1 1 1 1 1 1.
 • 4. На екрана се изписва " F01.006_ _ _ _ ".
 • 5. Натискам последователно бутони 8(черен), 8(сив), TL, TL.
 • 6. На екрана се изписва час и минути.
 • 7. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон TL.
 • 8. За изход натискам бутон ON/OFF.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "А 800"
 • 1. Включвам "ЕКАФП" и за кратко натискам бутон ON/OFF.
 • 2. На екрана се изписва " - - - - - - - - ".
 • 3. Въвеждам парола 1 1 1 1 1 1 1 1.
 • 4. На екрана се изписва " F01.006_ _ _ _ ".
 • 5. Натискам последователно бутони 8, P0, TL, TL.
 • 6. На екрана се изписва час и минути.
 • 7. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон TL.
 • 8. За изход натискам бутон ON/OFF.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "Елит Мобил"
 • 1. Включвам "ЕКАФП" с бутон ON/OFF.
 • 2. С бутон MODE избирам режим " П _ _ _ _ _ ".
 • 3. Въвеждам парола 3 0 0 0 0.
 • 4. На екрана се изписва " ПРОГ ".
 • 5. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон +%.
 • 6. За изход натискам бутон MODE.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "Елит МИКРО LT-01", "Daisy Micro"
 • 1. Дневен отчет " Н _ _ _ _ _ " парола 2 0 0 0 0 TOTAL.
 • 2. Периодичен отчет " Н _ _ _ _ " парола 2 0 0 0 0 VD TOTAL.
 • 3. На екрана се изписва " С - 00 ".
 • 4. Нулирам отчета с бутон 00.
 • 5. С бутон MODE избирам режим " П _ _ _ _ _ ".
 • 6. Въвеждам парола 3 0 0 0 0.
 • 7. На екрана се изписва " ПРОГ ".
 • 8. Натискам последователно бутони PY1/RA, STL, STL, STL.
 • 9. На екрана се изписва " 07 час-мин. ".
 • 10. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон STL.
 • 11. За изход натискам бутон MODE MODE.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "Daisy Expert 01"
 • 1. Дневен отчет " Нулиране . . . . . . " парола 9 9 9 9 9 TOTAL.
 • 2. С бутон MODE избирам режим " ПРОГР. _ _ _ _ _ ".
 • 3. Въвеждам парола 9 9 9 9 9 и бутон CLK.
 • 4. На екрана се изписва " ПРОГР. ".
 • 5. Натискам едновременно бутони ALT QTY.
 • 6. На екрана се изписва " ДАТА ".
 • 7. Натискам бутон ST.
 • 8. На екрана се изписва " ЧАС ".
 • 9. Въвеждам нов час и минути и натискам бутон ST.
 • 10. За изход натискам бутон MODE MODE.
 • СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА НА "DATECS DP 50", "DATECS DP 55B-02", "DATECS DP 500"
 • 1. Дневен отчет с нулиране 3, 3, 0, TOTAL, TOTAL.
 • 2. Включвам "ЕКАФП" и за кратко натискам бутон ON/OFF.
 • 3. На екрана се изписва " OFF ".
 • 4. Маркирам 4.
 • 5. На екрана се изписва " P Парола _ _ _ _ _ _ _ _ ".
 • 6. Въвеждам парола 3 0 и бутон TOTAL.
 • 7. На екрана се изписва " P Изберете 1-2-3 ".
 • 8. Натискам 1.
 • 9. С бутон QTY или X (шест натискания) избирам табл.7.
 • 10. На екрана се изписва " 7.01.01.02 ".
 • 11. Въвеждам дата / два знака / TOTAL, CRD, +%.
 • 12. На екрана се изписва " 7.01.02.02 ".
 • 13. Въвеждам месец / два знака / TOTAL, CRD, +%.
 • 14. На екрана се изписва " 7.01.03.02 ".
 • 15. Въвеждам година / два знака / TOTAL, CRD, +%.
 • 16. На екрана се изписва " 7.01.04.02 ".
 • 17. Въвеждам час / два знака / TOTAL, CRD, +%.
 • 18. На екрана се изписва " 7.01.05.02 ".
 • 19. Въвеждам минути / два знака / TOTAL, CRD.
 • 20. Натискам PLC.
 • 21. На екрана се изписва " ЗАПИС С=ОТКАЗ 0=ЗАПИС ".
 • 22. Натискам 0.
 • 23. !!! ПРОВЕРЯВАМ ДАТАТА !!!.
 • 24. Натискам бутон TOTAL и бутон < >.
Към върха

© 2008 Design by Creative Point